Edda Förskola

En Reggio Emilia-inspirerad förskola

 

Till alla vårdnadshavare på Edda Valthornet och Edda Bandstolen

Onsdagen den 20 maj 2020 kommer det att vara stängt på Edda förskolor på grund av planeringsdag.

Ni som har behov av omsorg denna dag vänligen kontakta rektorn:
Maryluz Fjellner 073-9277071

Med vänliga hälsningar
Rektorn och pedagogerna på Edda förskolor

Information gällande Coronaviruset

Det finns många frågor just nu om smittspridningen gällande Covid-19 viruset.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har öppet som vanligt med en del omdisponeringar.

Förskolan kommer att erbjuda fortsatt omsorg för alla barn men vi uppmanar er dock att vara noga med att hålla smittan borta och hålla barnen hemma om de uppvisar sjuksymptom. 

Ni kan hitta allmän information om coronavirus på Uppsala Kommuns hemsida eller ringa 112 13.

Vid frågor som rör barnets vistelse på förskolan  kan ni kontakta Rektorn på 0739277071

Med vänliga hälsningar 

Rektorn och Pedagoger på Edda förskolor

 

Edda Bandstol förskola ligger i Valsätra och Edda Valthorn förskola ligger i Gottsunda. Verksamheten utgår från skollagen och Reggio Emilias filosofi. Förskolan vilar på en demokratisk grund och är en förskola för alla.

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

— Dr. Loris Malaguzzi