Edda Förskola

En Reggio Emilia-inspirerad förskola

Edda Förskola Bandstolen ligger i Valsätra och Edda Förskola Valthornet ligger i Gottsunda. Verksamheten utgår från skollagen och Reggio Emilias filosofi. Förskolan vilar på en demokratisk grund och är en förskola för alla.

Edda Förskola flyttar och utökar!
Från 7 januari 2019 finns vi på Valthornsvägen 19.

Öppet hus fredag den 18 januari kl 9.00 – 15.00.

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

— Dr. Loris Malaguzzi