Edda Förskola

En Reggio Emilia-inspirerad förskola

 

Edda Bandstol förskola ligger i Valsätra och Edda Valthorn förskola ligger i Gottsunda. Verksamheten utgår från skollagen och Reggio Emilias filosofi. Förskolan vilar på en demokratisk grund och är en förskola för alla.

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

— Dr. Loris Malaguzzi