Styrmedel

Läroplanen

Vi arbetar efter Skolverkets styrdokument, läroplan för förskolan.

Läroplanen är nationell och är det styrdokument som samtliga förskolor arbetar efter.

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar.

Vill du läsa mer om läroplanen kan du gå in på:

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

 

Styrmedel

Barnkonventionen

Förskolan följer paragraferna om rättigheter för alla barn i Förenta Nationernas Barnkonvention.

Att arbeta med Barnkonventionen är en del av vårat värdegrundsarbete där vi lägger fokus på Demokrati, Jämställdhet och Barnens perspektiv.

Vill du läsa mer om Barnkonventionen följ denna länk: https://unicef.se/barnkonventionen

Arbetsmiljöverket

Förskolan följer Arbetsmiljöverkets lagar gällande den fysiska och psykosociala miljön på Förskolan

I skollagen står att: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor…”

På Förskolan är det Förskolechefen som leder och ansvarar för Arbetsmiljöarbetet.

Visste du att…

  • Edda Förskola skapade 2015 barnmöten där barnen får ta upp viktiga saker gällande deras miljö