Om våra förskolor

Edda Bandstolen förskola ligger i Valsätra och har funnits sedan augusti 2012. Edda Valthorn förskola startade i nya lokaler i januari 2019.Verksamheterna utgår från skollagen och Reggio Emilias filosofi i ett projekterande arbete som är förbestämt där barnens tankar och frågeställningar ligger i fokus. Förskolorna vilar på en demokratisk grund och är en förskola för alla.

Förskolorna ligger i ett område där mångfald av olika människor bor och arbetar. Pedagogerna möter barn och vårdnadshavare varje dag med många olika språk vilket gör det spännande och utmanande att arbeta i detta mångkulturella område.

Edda Bandstolen förskola har 3 avdelningar, och Edda Valthorn förskola har 5 avdelningar med åldrarna 1 år till 6 år.

Förskolorna erbjuder alla vårdnadshavare utvecklingssamtal 1 gång per termin. När avdelningarna har inskolning så erbjuds vårdnadshavarna ett inskolningssamtal en månad efter inskolningen.

På Edda Bandstolen och Edda Valthorn förskola finns det olika grupper som är en gång i månaden där förskollärare, barnskötare och förskolechef är med och ansvarar för. Det finns ett årshjul där alla viktiga datum för dessa grupper är utlagda.

Om förskolan