Om våra förskolor

Edda Bandstolen förskola ligger i Valsätra och har funnits sedan augusti 2012. Edda Valthorn förskola startade i nya lokaler i januari 2019.Verksamheterna utgår från skollagen och Reggio Emilias filosofi i ett projekterande arbete som är förbestämt där barnens tankar och frågeställningar ligger i fokus. Förskolorna vilar på en demokratisk grund och är en förskola för alla.

Förskolorna ligger i två områden där en mångfald av olika människor bor och arbetar. Pedagogerna möter barn och vårdnadshavare varje dag med många olika språk vilket gör det spännande och utmanande att arbeta i dessa mångkulturella områden.

Edda Bandstolen förskola har 3 avdelningar, och Edda Valthornet förskola har 5 avdelningar med åldrarna 1 år till 6 år.

Förskolorna erbjuder alla vårdnadshavare utvecklingssamtal 1 gång per termin. När avdelningarna har inskolning så erbjuds vårdnadshavarna ett inskolningssamtal en månad efter inskolningen.

På Edda Bandstolen och Edda Valthorn förskola finns det olika arbetsgrupper i personalen som hålls en gång i månaden där förskollärare, barnskötare och förskolechef är med och ansvarar för. Det finns ett årshjul där alla viktiga datum för dessa grupper är utlagda.

Om förskolan