Ledningen

Ledningens vision

Förskolans vision är att vara det självklara och bästa valet av förskola i Uppsala län för familjer som efterfrågar barnomsorg med högsta kvalitet och omsorg.

Det kollegiala lärandet och ett demokratiskt förhållningssätt ska vara en naturlig del av stommen i förskolan.

Ledningsgruppen

MaryLuz Fjellner

Rektor
Edda Förskola Bandstolen
maryluz.fjellner@eddaforskola.se

Ulrika Daniels

Rektor
Edda Förskola Valthornet
ulrika.daniels@eddaforskola.se

Dilan

Dilan Redar

Ekonomichef
dilan.redar@eddaforskola.se

Sten Hansson

Skolchef
sten.hansson@eddaforskola.se

Shafqat

Shafqat Khatana

Företagsjurist