Kalendarium för Edda Bandstolen

Vårterminen 2020

Viktiga datum då förskolan är stängd

10/4 (Långfredag) – Förskolan stängd
13/4 (Annandag påsk) – Förskolan stängd
1/5 – Förskolan stängd
20/5 – Planeringsdag – Förskolan stängd

21/5 Förskolan stängd-Kristi himmelsfärds dag

19/6 (Midsommarafton) – Förskolan stängd

Januari

7/1 – Terminstart. Välkomna tillbaka!

Februari

19/2 – Förskolan stänger på Edda 1. Alla barn på Edda 2 går till Edda 1 kl. 15.30.

Mars

12/3 – Ledighetsblanketter för sommaren delas ut. Lämnas in senast fredag 22/3
20/3 – Förskolan stänger på Edda 1. Alla barn på Edda 2 går till Edda1 kl. 15.30. Vårdnadshavare hämtar barnen på Edda 1.

April

18/4 – Förskolan stänger på Edda 1. Alla barn från Edda 2 går till Edda1 kl. 15.30.
19/4 (Långfredag) – Förskolan stängd
22/4 (Annandag påsk) – Förskolan stängd

Maj

Period för utvecklingssamtalen
1/5 – Förskolan stängd – röd dag

20/5– Förskolan stängd för planeringsdag
14/5 – Förskolan stänger på Edda 1. Alla barn från Edda 2 går till Edda 1 kl. 15.30.
30/5 – Förskolan stängd – röd dag

Juni

11/6 – Förskolan stänger på Edda 1. Alla barn på Edda 2 går till Edda 1 kl. 15.30
13/6 – Avslutning – sommarfest Edda 1 kl. 13:00 – 15:00
14/6 – Avslutning – sommarfest Edda 2 kl. 13:00 – 15:00
19/6 (Midsommarafton) – Förskolan stängd

Juli

1/7 – Förskolan slås ihop. 1 lokal är öppen. Ingen skjuts v27 – 31.
Vecka 27-31 sommarverksamhet. Ingen skjuts under sommarverksamheten.

Höstterminen 2020 börjar måndagen 17/8