Fokusområde Edda Bandstolen 2019/2020

Förskolan arbetar efter skollagen och läroplan för förskolan. Förskolan har en likabehandlingsplan med mål och syfte för jämställdhetsarbetet. Fokusområde under 2018/2019 är genus. Pedagogerna arbetar med boken ”En jämställd förskola & skola teori och praktik”. Förskolan ska aktivt arbeta med att barnen ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin vistelse här.

Miljön är föränderlig och vi ser miljön som en tredje pedagog. Det innebär att miljön ska vara så pass formad att barnen ges utrymme för självständighet och kollegialt lärande. Miljön är en del av det samspel som sker i det olika lärandesituationerna på förskolan. Miljön ska vara inspirerande och estetiskt tilltalande. Material som är av skapande av karaktär är en viktig grund i miljön.

Fokusområde